MSWiA (CPI Warszawa)

Wsparcie zespołów wykonawczych Zamawiającego w zakresie nadzoru nad realizacją projektów pl.ID

Projekt Projekt był częścią realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA projektu „pl.ID - polska ID karta” powołanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji dla Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

Jednym z głównych zadań realizowanych w ramach projektu było wsparcie Zamawiającego
w nadzorze nad realizacją projektu Zintegrowanego Systemu Użytkownika Końcowego, a także ocena strategii i planu testów projektu PESEL2, czyli programu rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line. Projekt PESEL2 swoim zakresem obejmuje w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez administrację publiczną poprzez stworzenie możliwości świadczenia usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak Internet lub telefonia mobilna.

Przeprowadzona przez pracowników CA Consulting ocena strategii i planu testów projektu PESEL2 polegała na analizie dokumentu „Strategia i plan testów”, a następnie przedstawieniu wyniki analizy wraz z instrukcjami polecanymi do rozpatrzenia.

Zlecenie wsparcia Zamawiającego w zakresie nadzoru nad realizacją Zintegrowanego Systemu Użytkownika Końcowego stanowiło kontrolę dokumentów projektowych i przygotowanych modeli a także przeprowadzenie roboczych spotkań z Zamawiającym i Wykonawcą, w celu omówienia wyników weryfikacji i sprawdzenie uwzględniania zgłoszonych uwag.