Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Tarnowie

Rozbudowa modelu wsparcia procesów biznesowych przez systemy informatyczne w KSG na bazie istniejącego modelu

Celem projektu była rozbudowa wsparcia procesów biznesowych przez systemy informatyczne
w Polskiej Spółce Gazownictwa oddział w Tarnowie (dawniej Karpacka Spółka Gazownictwa) na bazie istniejącego modelu, a także dokumentacji, informacji dostarczonych przez Zamawiającego oraz własnej analizy wszystkich procesów biznesowych istniejących i realizowanych w PSG oddział w Tarnowie.

W ramach projektu wykonano m. in.:

  • Szczegółową inwentaryzację i analizę procesów biznesowych
  • Opracowanie docelowego modelu wsparcia procesów biznesowych przez systemy informatyczne w Polskiej Spółce Gazownictwa oddział w Tarnowie
  • Specyfikację docelowej architektury danych, uzupełnioną o wskazania dodatkowych systemów lub modułów oraz wskazania które procesy biznesowe powinny być wspierane
  • Strategię okresu przejściowego pomiędzy stanem aktualnym a modelem docelowym, określającą najważniejsze czynniki pozwalające na płynne przejście pomiędzy obydwoma stanami
  • Opracowanie aplikacji pozwalającej na symulację wyrażonych np. we wskaźnikach ekonomicznych kosztów, ryzyka a także opłacalności informatyzacji danych obszarów lub przeniesienia wsparcia z jednego systemu informatycznego do drugiego