Ministerstwo Finansów

Weryfikacja poprawności implementacji użytkowanego przez Zamawiającego systemu Trezor 3.0 oraz przeprowadzenie jego testów wydajnościowych

Celem projektu było przeprowadzenie audytu wdrażanego Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor 3.0, wspierającego planowanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu państwa, sprawozdawczość budżetową oraz raportowanie zarządcze. Audyt polegał w szczególności na weryfikacji poprawności implementacji systemu Trezor 3.0 oraz zaplanowaniu, przygotowaniu i wykonaniu testów wydajnościowych systemu.

Zakres prac obejmował zadania:

  • Weryfikacja poprawności implementacji systemu Trezor 3.0, skupiająca się na sprawdzeniu implementacji funkcjonalności systemu w obszarze wykorzystywanego oprogramowania Oracle e-Business Suite, Oracle Hyperion oraz Oracle Business Intelligence Publisher, uwzględniająca analizę kodów źródłowych
  • Zaplanowanie, opracowanie i wykonanie testów wydajnościowych, obciążeniowych
    i przeciążeniowych systemu Trezor 3.0 wraz z analizą wyników, w tym logów systemu
  • Przeprowadzenie warsztatów dotyczących przeprowadzanych testów wydajnościowych i obejmujących m.in. podstawy metodyki przygotowania i prowadzenia testów wydajnościowych, budowę skryptów testowych oraz projektowanie i implementację obciążenia
  • Świadczenie usługi wsparcia konsultanckiego, obejmującego przekazywanie wiedzy w zakresie realizowanych prac