MSWiA (CPI Warszawa)

Usługi doradcze w ramach przygotowania projektu pl.ID

Projekt był częścią realizowanego przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA projektu „pl.ID - polska ID karta” powołanego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne - Budowa elektronicznej administracji dla Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.

Zakres zadań realizowanych w ramach projektu obejmował m.in.:

  • Wsparcie zespołów wykonawczych Zamawiającego w zakresie zarządzania programami, projektem i zorganizowaniu Biura Projektu
  • Wsparcie Zamawiającego w zakresie planowania oraz przygotowywania projektów do realizacji
  • Opracowanie propozycji planu kontroli jakości, w tym przygotowanie standardów tworzenia dokumentacji
  • Czynny udział w zbieraniu wymagań dla projektu
  • Opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • Wsparcie w postępowaniach przetargowych