Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Opracowanie eksperckie pt. Wytyczne, zasady i rekomendacje w zakresie wybranych aspektów gromadzenia i przetwarzania danych w Systemie Informacyjnym Ochrony Zdrowia w zakresie projektu P1

Opracowanie eksperckie było częścią projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), w ramach którego miały zostać wdrożone systemy informatyczne pozwalające na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia. Głównym celem projektu P1 jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która umożliwi organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski – niezależnie od płatnika oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

W ramach opracowania eksperckiego skupiono się m. in. na następujących aspektach:

  • Wykonanie katalogu wytycznych względem zakresu u formatu danych medycznych gromadzonych i przetwarzanych w SIOZ
  • Identyfikacja danych wymaganych do gromadzenia i przetwarzania w P1 z uwzględnieniem ekspertyz wcześniej wykonanych dla CSIOZ wraz z przypisaniem do określonych poziomów szczegółowości danych
  • Opisanie wytycznych i określenie zbiorów danych w zakresie podstawowych i rozszerzonych danych medycznych
  • Sporządzenie wytycznych i zestawień danych o charakterze statystycznym bądź syntetycznych wskaźników medycznych