Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wykonanie opracowania eksperckiego pt. "Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej"

Opracowanie eksperckie było częścią projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), w ramach którego miały zostać wdrożone systemy informatyczne pozwalające na usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych, monitorowaniem i sprawozdawczością z ich realizacji, dostępem do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowaniem informacji w obszarze ochrony zdrowia.

W ramach opracowania eksperckiego skupiono się m. in na następujących aspektach:

  • Określenie zakresu danych podlegających przetwarzaniu w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Opracowanie modelu/modelów architektury bezpiecznego przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Zbudowanie logicznego modelu systemu wspierającego bezpieczne przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym cykl życia dokumentacji medycznej
  • Określenie minimalnych wymagań i zaleceń z zakresu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej, w szczególności związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych