Biblioteka Narodowa

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu oferującego publiczne usługi dotyczące przyjmowania, przetwarzania, archiwizacji i prezentacji obiektów cyfrowych oraz metadanych dla Biblioteki Narodowej

Projekt był częścią realizowanego przez Bibliotekę Narodową projektu „e-usługa OMNIS” polegającego na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

W skład systemu wchodziły 4 odrębne i zintegrowane e-usługi:

  • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS
  • Polona w Chmurze dla bibliotek
  • Polona w Chmurze dla Naukowców
  • Repozytorium wydawnicze e-ISBN

W realizacji prac składających się z trzech osobnych etapów zastosowano podejście polegające na projektowaniu zorientowanym na użytkownika, dzięki czemu można uzyskać system bardziej wydajny, zadowalający i przyjazny użytkownikowi, o wysokim wskaźniku użyteczności. Zakres projektu obejmował między innymi:

  • Specyfikację wymagań na system
  • Przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami oraz ekspertami merytorycznymi
  • Zaprojektowanie interfejsu użytkownika w postaci klikalnych makiet UX
  • Przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań użyteczności, obejmujących różne metody badawcze