Wybrane projekty

 • System przyjmowania, przetwarzania, archiwizacji i prezentacji obiektów cyfrowych oraz metadanych Biblioteka Narodowa
  Czytaj więcej
 • Opracowanie ekspercie w zakresie projektu P1 Systemu Informacyjnego Ochrony Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  Czytaj więcej
 • System bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  Czytaj więcej
 • Studium wykonalności Platforma Open Opoczno – samoobsługowy portal mieszkańca Gmina Opoczno
  Czytaj więcej
 • Rozbudowa modelu wsparcia procesów biznesowych przez systemy informatyczne Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie
  Czytaj więcej
 • Weryfikacja i testy wydajnościowe systemu Trezor 3.0 Ministerstwo Finansów
  Czytaj więcej
 • Studium wykonalności wdrożenia EDM i usług z zakresu e-zdrowia oraz telemedycyny Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
  Czytaj więcej
 • Studium wykonalności Platforma mobilnych e-usług publicznych Opole+ Urząd Miasta Opola
  Czytaj więcej
 • Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej (RIIP) Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  Czytaj więcej
 • Informatyczny System Ewidencji Urządzeń Melioracyjnych (ISEUM) Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  Czytaj więcej
 • System Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego MSWiA (CPI Warszawa)
  Czytaj więcej
 • Wsparcie zespołów wykonawczych w zakresie nadzoru nad realizacją projektów pl.ID MSWiA (CPI Warszawa)
  Czytaj więcej
 • Usługi doradcze w ramach przygotowania projektu pl.ID MSWiA (CPI Warszawa)
  Czytaj więcej