Administracja centralna

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Biblioteka Narodowa
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wymiar sprawiedliwości

 • Prokuratura Krajowa
 • Sąd Apelacyjny w Białymstoku
 • Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • Sąd Apelacyjny w Wrocławiu

Bankowość

 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Ochrony Srodowiska
 • Deutche Bank Polska S.A..
 • DNB Bank Polska S.A.

Samorządy

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Miasto Opole
 • Miasto Poznań
 • Miasto Łódź
 • Miasto Kraśnik
 • Urząd Miejski w Zawierciu
 • Gmina Opoczno

Inne

 • Energetyka Poznańska Biuro Usług Technicznych S.A.
 • Instytut Badawczy Leśnictwa
 • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych
 • Instytut Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka
 • Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 • Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
 • Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
 • Powiatowe Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
 • Szpital Miejski św. Jana Pawła II W Elblągu
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
  Warszawie