Wdrożenia systemów dedykowanych

W wielu organizacjach istnieją procesy biznesowe, których unikalność uniemożliwia wykorzystanie ogólnie dostępnych na rynku gotowych rozwiązań informatycznych. W takich przypadkach coraz częściej podejmowane są decyzje o budowie dedykowanego systemu informatycznego, który pozwoliłby w pełni dopasować system do organizacji. Takie rozwiązanie z jednej strony wydłuża czas wdrożenia systemu i powoduje konieczność zaprojektowania systemu zarówno na poziomie funkcjonalności jak i struktury danych, ale jednocześnie umożliwia utworzenie systemu unikalnego, zintegrowanego z innymi systemami i dostosowanego do konkretnej organizacji.  CA Consulting dysponuje zespołem doświadczonych Kierowników Projektu, Analityków, Architektów oraz ekspertów z różnych dziedzin, co umożliwia skuteczne zaprojektowanie, implementację i następnie wdrożenie systemu informatycznego w organizacji. Świadczymy również usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

Wdrożenie systemu dedykowanego pozwala na:

  • Utworzenie systemu informatycznego w pełni dostosowanego do organizacji
  • Budowę unikalnych funkcjonalności niedostępnych w gotowych rozwiązaniach
  • Szerokie możliwości rozbudowy systemu i integracji z systemami istniejącymi

Wdrożenie systemu dedykowanego obejmuje:

  • Analizę biznesową
  • Dostarczenie niezbędnej infrastruktury
  • Implementacja funkcjonalności systemu, w tym budowa modułów dedykowanych
  • Wdrożenie systemu informatycznego
  • Utrzymanie i rozwój systemu