Zarządzanie projektami IT

CA Consulting dysponuje zespołem doświadczonych Kierowników Projektu, Analityków, Architektów oraz ekspertów z różnych dziedzin, aby dostarczać swoim Klientom najwyższej jakości usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektami i nadzoru nad ich realizacją, w oparciu o najbardziej znane i popularnie stosowane metodyki zarządzania. Właściwe zarządzanie projektem gwarantuje odniesienie sukcesu i zrealizowanie założonych celów. Aby projekt zakończył się sukcesem muszą być zaangażowane odpowiednie osoby, mające decydujący wpływ na jego przebieg, realizację i ostateczny wynik. Kierowanie projektem zgodnie z metodyką zapewnia korzyści zarówno kierownikowi projektu, zarządowi jak i całej organizacji. Nasze doświadczenie pozwala również zapewnić Państwu doradztwo metodologiczne w zakresie definiowania w organizacji odpowiedniej kultury projektowej, procesów i zasad kompleksowego zarządzania projektami na poziomie całej instytucji, mającej na celu podniesienie skuteczności realizowanych przez nią przedsięwzięć.

Zarządzanie projektami IT umożliwia:

  • Podniesienie skuteczności działań
  • Zwiększenie bezpieczeństwa realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie i budżecie
  • Zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu

Zarządzanie projektami IT obejmuje:

  • Prowadzenie biura projektu
  • Stworzenie struktury organizacyjnej
  • Opracowanie i utrzymanie dokumentów zarządczych
  • Raportowanie
  • Konsultacje przy wyborze dostawców