Transformacja IT

Usługi wsparcia w procesie realizacji projektu Transformacji IT oferowane są tym Klientom, u których struktury organizacyjne i procesy związane z funkcjonowaniem służb IT są niewydolne i przestarzałe[AM1] . Projekt Transformacji IT realizowany jest tam w celu dostarczenia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie firmą jasnego obrazu funkcjonowania organizacji IT. CA Consulting wspiera Klientów w przeprowadzeniu audytu obecnej sytuacji, zidentyfikowania problemów i  zdefiniowaniu uzasadnienia dla przeprowadzenia projektu Transformacji IT oraz jego celów strategicznych, przygotowaniu planu transformacji i jej przeprowadzeniu. Po zakończeniu przeobrażeń służby IT stają się partnerem w biznesie i stanowią istotny element rozwoju biznesu.

Transformacja IT umożliwia:

  • Obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji IT
  • Wzrost jakości świadczonych usług IT
  • Zwiększenie tempa realizacji projektów
  • Zwiększenie bezpieczeństwa informacyjnego
  • Rozwój pracowników

Transformacja IT obejmuje:

  • Określenie roli Informatyki w organizacji
  • Modernizację struktury organizacyjnej i procesów funkcjonowania IT
  • Priorytetyzację strategicznych usprawnień w obszarze IT na poziomie organizacji
  • Dążenie do pełnego wykorzystania kompetencji i efektywne zarządzanie rozwojem kompetencji zespołów IT
  • Wprowadzenie efektywnego systemu kontroli i monitoringu realizacji celów