Przygotowanie projektów IT

Proces przygotowania projektów IT we wstępnej fazie obejmuje przygotowanie studium wykonalności, dzięki któremu można uzyskać informacje na temat zasadności i powodzenia planowanego projektu, a także poznać potrzeby beneficjenta oraz ewentualne zagrożenia i ograniczenia projektu. Kluczowym elementem dalszej części procesu jest sporządzenie odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Dobrze przygotowana dokumentacja wraz z prawidłowo zidentyfikowanymi potrzebami Klienta jest podstawą do tego, aby produkt, jaki finalnie otrzyma Klient był w pełni zgodny z jego wymaganiami i spełniał oczekiwania funkcjonalne. Opis przedmiotu zamówienia może dotyczyć zarówno sprzętu, oprogramowani, integracji systemów informatycznych jak również audytu systemów oraz wielu innych usług związanych z informatyzacją. Specjaliści CA Consulting swoją wiedzą i doświadczeniem mogą Państwa wesprzeć w każdej fazie procesu przygotowania projektów IT.

Przygotowanie projektów IT umożliwia:

  • Ograniczenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji
  • Zwiększenie szansy na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych
  • Uniknięcie błędów związanych z niedoszacowaniem wartości
  • Uniknięcie błędnego zdefiniowania wymagań użytkowników

Przygotowanie projektów IT obejmuje:

  • Studium wykonalności
  • Wsparcie przygotowanie dokumentacji przetargowej
  • Szacowanie wdrożeń metodą punktów funkcyjnych
  • Przygotowanie i analiza wymagań Klienta
  • Wsparcie w przygotowaniu postępowania przetargowego