IT Governance

IT Governance, czyli koncepcja ładu informatycznego, to odpowiedź na potrzebę usystematyzowanego podejścia do efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w instytucji. Obejmuje ona obszary takie jak definiowanie strategii IT, efektywne wykorzystanie zasobów IT począwszy od infrastruktury, aż po aplikacje i systemy informatyczne oraz zarządzanie ryzykiem IT. Swoim Klientom CA Consulting oferuje asystę w procesie opracowywania, spójnej ze strategią biznesową danej instytucji, koncepcji ładu informatycznego, obejmującego szereg wytycznych, zasad i dobrych praktyk związanych z zarządzaniem technologią informatyczną w danej instytucji.

IT Governance umożliwia:

 • Wykorzystanie w większym stopniu posiadane informacje oraz stosowane technologie
 • Maksymalizowanie wynikających z wprowadzonego ładu korzyści biznesowych
 • Ograniczanie ryzyka informatycznego

Koncepcja ładu informatycznego obejmuje:

 • Dopasowanie strategiczne biznesu IT
 • Zarządzanie kosztami i wartością IT
 • Zarządzanie zasobami IT
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Zarządzanie efektywnością IT

Nadzór zarządzania projektem

CA Consulting dysponuje zespołem doświadczonych Kierowników Projektu, Analityków, Architektów oraz ekspertów z różnych dziedzin, aby dostarczać swoim Klientom najwyższej jakości usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektami technologicznymi i nadzoru nad ich realizacją w oparciu o najbardziej znane i popularnie stosowane metodyki zarządzania tj. PRINCE2, PMI, ITIL.
Zapewniamy również doradztwo metodologiczne w zakresie definiowania w organizacji odpowiedniej kultury projektowej, procesów i zasad kompleksowego zarządzania projektami na poziomie całej instytucji, mającej na celu podniesienie skuteczności realizowanych przez nią przedsięwzięć.

Nadzór zarządzania projektem pozwala na:

 • Podniesienie skuteczności działań organizacji
 • Zwiększenie bezpieczeństwa realizacji projektu
 • Podniesienie efektywności realizacji przedsięwzięć w zakładanym czasie i budżecie.

Nadzór zarządzania projektem obejmuje:

 • Wsparcie na etapie definiowania wymagań i architektury rozwiązania
 • Konsultacje przy wyborze dostawców
 • Określenie metodyki prowadzenia projektu, opracowanie zasad i procedur
 • Prowadzenie Biura projektu
 • Analiza ryzyk i szans w projekcie
 • Monitorowanie postępu prac
 • Nadzór nad testami
 • Weryfikacja i odbiór produktów projektu
 • Wsparcie w procesie rozliczania płatności