Kształtowanie strategii IT

CA Consulting oferuje swoim Klientom doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie opracowywania i planowania strategii IT obejmującej architekturę aplikacji i danych, bezpieczeństwo informacji, infrastrukturę, organizację, efektywne działanie oraz rozwój w obszarze informatyki. Prace nad zdefiniowaniem właściwej strategii IT odbywają się każdorazowo z uwzględnieniem wymagań biznesowych Klienta i w ramach funduszy przeznaczonych przez niego na informatyzację, a z drugiej strony w zgodzie z aktualnymi światowymi trendami w obszarze IT.

Dbamy o to, aby ustanowiona strategia IT była powiązana ze strategią rozwoju firmy i była czytelna na wszystkich poziomach decyzyjnych, a nie wyłącznie na tych, które zaangażowane są bezpośrednio w jej definiowanie.

Dobrze zdefiniowana strategia IT

  •  Efektywne realizowanie celów firmy w obszarze IT
  •  Zapewnienie poziomu wsparcia procesów biznesowych z poziomu IT
  •  Określenie optymalnego kierunku rozwoju w obszarze IT

Plan strategii IT obejmuje:

  •  Analiza biznesowa środowiska IT oraz potrzeb technologicznych
  •  Wsparcie w identyfikacji celów strategicznych informatyzacji
  •  Defininicja kluczowych inicjatyw i inwestycji w obszarze IT
  •  Doradztwo w zakresie lokalnych zasobów informatycznych: osobowych, systemowych czy infrastrukturalnych
  •  Dobór strategii wdrażania technologii
  •  Analiza kosztów wdrożenia strategii oraz zwrotu z inwestycji
  •  Oferujemy wsparcie w procesie wdrażania zdefiniowanej strategii IT