Doradztwo w zakresie infrastruktury

Wraz z rozwojem poziomu informatyzacji, zwiększyła się  ilość zasobów IT wykorzystywanych w organizacjach. Z roku na rok, rośnie liczba komputerów, serwerów, aplikacji i systemów informatycznych, warunkujących niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa, dla których niejednokrotnie wymagana jest praca w trybie ciągłym. CA Consulting oferuje wsparcie w postaci usług doradczych w zakresie projektowania kompleksowego systemu zarządzania infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie, wdrożenia odpowiednich procedur i standardów oraz doboru i właściwej konfiguracji narzędzi informatycznych, gwarantujących właściwą eksploatację infrastruktury IT, będącej w posiadaniu Klienta oraz szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i zagrożenia. Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się producentami na rynku krajowym oraz zagranicznym. Współpraca oraz wiedza pozwala nam na dobór rozwiązania dokładnie dopasowanego do potrzeb Klienta.

Doradztwo w zakresie infrastruktury umożliwia:

  • Dostęp do specjalistów z zakresu sprzętu, sieci i bezpieczeństwa
  • Kompleksowe podejście do rozwiązania
  • Wzrost dostępności oferowanych usług
  • Obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury IT
  • Podniesienie efektywności wprowadzania zmian w systemach IT

Doradztwo w zakresie infrastruktury obejmuje:

  • Inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
  • Pełne wsparcie w doborze architektury
  • Wsparcie w zapewnieniu odpowiedniej jakości i dostępności usług
  • Wsparcie w organizacji centralnego zarządzania konfiguracjami, kontrolowania oraz zarządzania licencjami
  • Zapewnienie monitorowania sieci, systemów, baz danych, aplikacji i usług niezbędnych do prognozowania i automatycznego zapobiegania awariom