Doradztwo unijne

CA Consulting posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Po uzyskaniu dofinansowania, Organizacja jest zobowiązana  do prowadzenia działań promujących przedsięwzięcie zgodnie wytycznymi Komisji Europejskiej, co ma odzwierciedlenie w prowadzeniu działań promocyjnych projektu i informowaniu beneficjentów projektu o wsparciu projektu ze środków unijnych.

Doradztwo unijne umożliwia:

  • Zwiększenie szans na otrzymanie dofinansowania ze środków UE
  • Minimalizacja ryzyka niepowodzenia kampanii promocyjnej projektu
  • Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu projektu
  • Pomoc w realizacji działań promocyjnych wymaganych przez KE przy projektach dofinansowanych przez UE

Doradztwo unijne obejmuje:

  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z UE
  • Przygotowanie szczegółowego planu promocji projektu
  • Rekomendację konkretnych rozwiązań, grup docelowych, narzędzi promocyjnych
  • Przedstawienie obszarów i elementów ryzyka w kampanii promocyjnej oraz schematu działań kryzysowych