Projekty doradcze

 • Kształtowanie strategii IT

  • Analiza biznesowa środowiska i potrzeb
  • Wsparcie identyfikacji celów strategicznych
  • Dobór strategii wdrażania technologii
  • Analiza kosztów oraz zwrotu inwestycji
  • Czytaj więcej
 • Nadzór projektów IT

  • IT Governance
  • Nadzór zarządzania projektem
  • Weryfikacja i odbiór produktów projektu
  • Czytaj więcej
 • Przygotowanie projektów IT

  • Studia Wykonalności
  • Przygotowanie i analiza wymagań
  • Wsparcie w przygotowaniu postępowania przetargowego
  • Czytaj więcej
 • Zarządzanie projektami IT

  • Prowadzenie biura projektu
  • Stworzenie struktury organizacyjnej
  • Opracowanie i utrzymanie dokumentów zarządczych
  • Raportowanie
  • Czytaj więcej
 • Doradztwo unijne

  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z UE
  • Strategia promocji projektów
  • Czytaj więcej
 • Audyty

  • Audyt bezpieczeństwa
  • Audyt systemów informatycznych
  • Analiza IT
  • Czytaj więcej
 • Transformacja IT

  • Określenie roli IT w organizacji
  • Modernizacja struktury organizacyjnej
  • Modernizacja procesów funkcjonowania IT
  • Priorytetyzacja strategicznych usprawnień
  • System kontroli i monitoringu realizacji celów
  • Czytaj więcej
 • Doradztwo w zakresie infrastruktury

  • Inwentaryzacja aktualnej architektury technicznej
  • Szacowanie kosztów modernizacji infrastruktury
  • Zarządzanie infrastrukturą
  • Czytaj więcej
 • Zarządzanie architekturą korporacyjną

  • Opracowanie koncepcji architektury korporacyjnej
  • Usprawnienie funkcjonowania organizacji
  • Zarządzanie kosztami rozwoju i utrzymania systemów IT
  • Czytaj więcej