Integracja procesów

Duża liczba różnorodnych systemów informatycznych wykorzystywanych w instytucjach, a także zmiany organizacyjne takie jak łączenie się podmiotów, stwarzają potrzebę integracji systemów i procesów biznesowych. Ponadto w związku z częstymi zmianami warunków rynkowych coraz większą rolę odgrywa zdolność dostosowania procesów biznesowych organizacji do zmieniających się wymagań.

W celu umożliwienia szybkiej adaptacji organizacji do zmian niezbędna staje się integracja procesów i wprowadzenie systemu zarządzania całością procesów biznesowych. Standardem wspierającym proces zarządzania procesami biznesowymi jest BPM (Business Process Management), którego celem jest ciągła optymalizacja procesów poprzez ich modelowanie, symulowanie, wdrażanie, monitorowanie oraz doskonalenie.  

Integracja procesów pozwala na:

 • Usprawnienie procesów biznesowych, skrócenie czasu ich realizacji,
 • Zidentyfikowanie wąskich gardeł przebiegu procesów,
 • Pełniejszą kontrolę stanu realizacji procesów dzięki wprowadzeniu narzędzi monitorowania procesów biznesowych,
 • Ograniczenie liczby decyzji wymaganych do podejmowania podczas realizacji procesów dzięki wprowadzeniu automatycznych reguł biznesowych,
 • Ograniczenie kosztów uzyskane dzięki integracji i automatyzacji procesów,
 • Poprawa zdolności adaptowania się do zmian otoczenia.

Integracja procesów obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji integracji procesów biznesowych (modelowanie procesów, przepływu danych)
 • Wsparcie na każdym etapie prac w zakresie integracji i zarządzania procesami
 • Doradztwo w zakresie wyboru narzędzi wspierających integrację i zarządzanie procesami
 • Wsparcie we wdrażaniu narzędzi wspierających integrację i zarządzanie procesami
 • Opracowanie koncepcji infrastruktury systemowej dostosowanej do obsługi procesów biznesowych

Integracja systemów

Integracja systemów informatycznych przeznaczona jest dla organizacji posiadających sprawnie działające systemy IT, które nie są ze sobą powiązane w sposób umożliwiający wymianę danych. Zapewnienie  współpracy pomiędzy systemami  jest szczególnie istotne, gdy w instytucji wdrożono szereg systemów, często różnych producentów, wspierających różne procesy biznesowe, w różnych jej części, których nie da się zastąpić jednym systemem.

Celem prac nad integracją systemów jest stworzenie rozwiązań posiadających spójne środowisko IT, w którym następuje powiązanie systemów umożliwiające wzajemną wymianę danych. Współpracę systemów można zapewnić poprzez opracowanie interfejsów programistycznych, protokołów komunikacyjnych czy zmianę konfiguracji sprzętu komputerowego.
Rozwiązaniem umożliwiającym współpracę różnorodnych systemów IT jest także budowa platformy integracyjnej, która zarządza dystrybucją zadań do rozproszonych podsystemów, tak aby współpracowały ze sobą w ramach określonych obszarów.

Integracja systemów pozwala na:

 • Przepływ informacji między różnymi systemami organizacji
 • Efektywniejsze wykorzystanie danych
 • Usprawnienie procesów wewnątrz organizacji
 • Zachowanie dotychczas działających systemów
 • Łatwiejsze zarządzanie złożonymi procesami
 • Uniezależnienie procesu wymiany danych od modyfikacji integrowanych systemów uzyskane poprzez zbudowanie jednorodnego środowiska wymiany danych (platformy integracyjnej).

Integracja systemów obejmuje:

 • Opracowanie koncepcji rozwiązań integracyjnych
 • Doradztwo w zakresie wyboru rozwiązań
 • Przygotowanie planu wdrożenia
 • Wdrażanie rozwiązań integracyjnych
 • Integracja aplikacji, danych, sprzętu
 • Testy funkcjonalne i wydajnościowe.