Analiza systemowa

Zbieranie i zarządzanie wymaganiami biznesowymi jest bardzo ważnym elementem projektowania systemów IT, jednakże równie istotnym zadaniem jest analiza planowanych oraz istniejących rozwiązań informatycznych. Analiza systemowa ma na celu zweryfikowanie, czy proponowane lub wdrażane rozwiązania IT są zgodne z istniejącymi i planowanymi założeniami architektonicznymi oraz wydajnościowymi, a także przeprowadzenie studium wykonalności rozwiązania.

Analiza systemowa pozwala na:

  • Zaprojektowanie rozwiązania optymalnego pod względem technologicznym
  • Unikniecie nadmiarowości rozwiązań IT w Organizacji
  • Stwierdzenie, że proponowane rozwiązanie IT jest spójne z wdrożonymi w Organizacji rozwiązaniami

Analiza systemowa obejmuje:

  • Weryfikację rozwiązania IT pod względem architektury
  • Weryfikację wykonalności oczekiwanego rozwiązania