Analiza biznesowa

Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management) jest kluczowe dla efektywnego i sprawnego funkcjonowania każdej instytucji. Umożliwia ono szybkie dostosowanie bieżących działań do zmieniającego się otoczenia prawnego, biznesowego czy administracyjnego oraz warunków wewnętrznych. BPM dostarcza kadrze zarządzającej i wszystkim pozostałym uczestnikom procesu biznesowego wiedzę o rozkładzie odpowiedzialności za realizowane zadania oraz definiuje hierarchię procesów i zależności pomiędzy nimi. 

W zarządzaniu procesami biznesowymi niezwykle ważna jest rzetelnie wykonana analiza:

 • stanu bieżącego w aspekcie funkcjonowania wybranych procesów oraz ich celowości,
 • sposobów gromadzenia i przetwarzania danych w instytucji,
 • hierarchizacji procesów, która polega na definiowaniu struktury zależności i odpowiedzialności w oparciu o profil działalności firmy i przyjętą strategię.

Ponadto, istotnym zagadnieniem w zarządzaniu procesami biznesowymi jest monitorowanie i optymalizacja procesów, czyli ocena skuteczności funkcjonowania wybranych procesów i podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia optymalnego przebiegu procesów.

Analiza biznesowa pozwala na:

 • Pozyskanie wiedzy o aktualnym stanie działania organizacji, właścicielach procesów i rozkładzie odpowiedzialności
 • Zwiększenie efektywności procesów i minimalizowanie kosztów realizacji procesów
 • Pozyskanie wiedzy o wzajemnym oddziaływaniu na siebie poszczególnych procesów w instytucji

Analiza biznesowa obejmuje:

 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Hierarchizacja procesów biznesowych
 • Optymalizacja procesów biznesowych
 • Monitorowanie procesów biznesowych
 • Standaryzacja i integracja procesów biznesowych