Nasza misja i wartości

Misją CA Consulting S.A. jest odpowiedzialność za sukces naszych klientów. Strategicznym punktem działalności jest wykorzystywanie zróżnicowanych doświadczeń i wiedzy pracowników firmy poprzez świadczenie pełnego zakresu usług informatycznych - od konsultingu, przez wdrożenia indywidualnych rozwiązań, aż po ich utrzymanie.

Zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych CA Consulting hołduje uniwersalnym wartościom, promując: uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność jako cele postawione indywidualnie własnej pracy, otwartą współpracę dla dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników oraz partnerów biznesowych, a także szacunek, wyrozumiałość i pomoc, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność poglądów.

Profil działalności

CA Consulting S.A. jest firmą świadczącą usługi doradcze i konsultingowe oraz realizującą projekty informatyczne dla rosnącej rzeszy klientów zarówno z sektora administracji publicznej, branży utilities, jak i firm sektora prywatnego. Spółka powstała w 2004 r. z inicjatywy menedżerów posiadających bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi, jak i świadczenia usług konsultingowych oraz doradczych z zakresu podnoszenia efektywności organizacji – w szczególności z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych. Firma oferuje szeroki zakres usług związanych z doradztwem zarówno biznesowym, jak i w zakresie architektury IT oraz nadzoru informatycznego. Specjalizuje się również w audycie systemów IT oraz bezpieczeństwa IT. Ponadto oferuje usługi obejmujące przygotowanie dokumentów związanych ze studium wykonalności lub opisem przedmiotu zamówienia w szczególności Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Do klientów spółki zaliczają się między innymi:


  • Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • Ministerstwo Finansów
  • Główny Urząd Statystyczny
  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  • Karpacka Spółka Gazownictwa
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Bank Gospodarstwa Krajowego i wiele innych

Historia firmy

Firma została zarejestrowana 18 czerwca 2004 roku pod nazwą CIV Sp. z o.o., która już w roku 2005 została zmieniona na CA Services Sp. z o.o.. Swoją działalność operacyjną rozpoczęła we wrześniu tego roku, od samego początku koncentrując ją na rozwiązaniach informatycznych, a także świadczeniu i udostępnianiu usług informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz innych podmiotów.

Dnia 6 kwietnia 2006 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, która, wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego do kwoty 1 050 000,00 zł, została zarejestrowana w KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 28 kwietnia 2006 roku.