1. Czym jest strategia IT?

Strategia IT powinna być opracowana na podstawie przeprowadzonej analizy strategii biznesowej i wspierać ogólne założenia strategiczne przyjęte przez przedsiębiorstwo. Przygotowując strategię IT dla firmy, należy pamiętać, aby określone cele miały odniesienie do celów biznesowych. Wzajemne zrozumienie potrzeb, wspólny cel i wypracowane relacje na linii IT i biznesu są gwarancją skuteczności oraz osiągania zamierzonych wyników. Długoterminowa strategia jest wdrażana na podstawie konkretnych planów działania (taktyk), które można łatwo modyfikować w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb.

2. Jak dobrze przygotować strategię IT?

Strategia IT powinna być czytelna i zrozumiała dla wszystkich stron zaangażowanych w jej wdrażanie, dlatego istotne jest skupienie się nie tylko na aspektach technicznych czy sprzętowych, ale również uwzględnienie celów biznesowych, które będą realizowane oraz potrzeb organizacji. W opracowanie strategii IT na różnych etapach jej budowania warto zaangażować kluczowe działy i osoby operacyjne.

Dobrze przygotowana strategia przewiduje planowanie oraz prowadzenie działań w obszarze innowacji i R&D, które są jej ważnym elementem. Aby wiedzieć czy strategia przynosi efekty, nie można zapomnieć o określeniu wskaźników mierzących stopień realizacji celów strategicznych. Warto zdefiniować kilka głównych KPI, które pomogą odpowiedzieć w którym miejscu się znajdujemy i czy przyszedł już czas na zmianę planu działania.

3. Co jest istotne przy długoterminowym planowaniu działań?

Ponieważ strategia IT w większości przypadków jest działaniem długoterminowym, warto pamiętać aby regularnie weryfikować jej założenia. Jest to szczególnie istotne na rynku nowych technologii, które mogą zmieniać się w szybkim tempie. Odpowiedni czas reakcji i dostosowanie założeń strategicznych do rzeczywistej sytuacji rynkowej sprawia, że przyjęta strategia nie traci na aktualności i jest nadal efektywna.