Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych:

Comarch S.A.
Al. Jana Pawła II 39 A
31 – 864 Kraków
Polska

iod@comarch.pl